Breaking News
Home / ਮਨੋਰੰਜਨ / ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਟਾਇਮ ਮੁੱਹ ਚੋ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਟਾਇਮ ਮੁੱਹ ਚੋ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਮੁੱਹ ਚੋ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਟਾਇਮ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ|

ਕੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਬੰਧਾਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ, ਇਕ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ . ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਜੁਬਾਨ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ 4 ਵਜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 25 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਵੋ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ 4: 25 ਮਿੰਟਹੈ। . ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਨੇਰ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਦੁਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ.ਇਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਸਫੈਦ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ , ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!